Michi-no-Eki Yamba Furusato-kan > Information > We accept Electoric money.

We accept Electoric money.

 • 2015-04-02 (木) 19:32
 • Information

Y shop now accpets electoric money
We accept nanako, Rakuten Edy, WAON and other traffic electoric money.
* Only accepeted at Y shop

 • Link Collection

  ecotour_bunner

  ecotour_bunner

  ecotour_bunner

  ecotour_bunner

  kanto-banner

  michi-no-eki_banner

 • Return to page top